Egyházaskozár Község Önkormányzata
napja van
  • Lorem ipsum
    Nam tristique arcu nibh, vel mollis libero
  • Phasellus vulputate, nibh eget
    Praesent eget neque vitae lacus accumsan lobortis in vel nulla

PROJEKT TÁJÉKOZTATÓ

 

 

PROJEKT TÁJÉKOZTATÓ

 

TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00044

Egyházaskozár község belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása

 

 

Projektadatok:

Támogatást igénylő neve: EGYHÁZASKOZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

OP név: TOP

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-2.1.3-16-BA1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Egyházaskozár

Megítélt összeg: 29.171.606 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2021.07.16.

Forrás: ERFA

Ország: Magyarország

Uniós társfinanszírozási ráta: 90 - ERFA

Projekt összköltség: 29.171.606 .- HUF

 

 

A projekt összefoglalása:

A projekt konzorciumi együttműködés keretében valósul meg. Egyházaskozár Község Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek abból a célból, hogy a TOP-2.1.3-16 számú, Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák. A Konzorcium vezetőjének a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírásával a Tagok Egyházaskozár Község Önkormányzatot választották.

A beavatkozással érintett helyrajzi számok: 307/6, 02 hrsz-ok. A beavatkozás teljes hossza 187 méter, Egyházaskozár belterületi szakaszán 131 m hosszon, Egyházaskozár külterületi szakaszán 56 m hosszon kerül felújításra a meglévő terméskő burkolatú árok.

A fentiekben leírtak alapján belterületről a zárt csapadékvíz elvezető rendszerből érkező csapadékvizeket további kártétel okozása nélkül nem tudja elvezetni a nyílt terméskő burkolatú árok, ezért annak a befogadóig történő felújítása indokolt.

A befogadó Kozár-patakba való becsatlakozásnál a meglévő burkolt árokszakasz jókarbahelyezése szükséges, ahol a tervezett burkolat csatlakozási szintje változatlan marad.

A mederelemek lefedésével (vízáteresztő képességének csökkentése nélkül) biztosítható a meglévő ingatlan közútcsatlakozása is.

A projekt megvalósulása az élet- és vagyonbiztonságot, és elsősorban az épített környezet védelmét szolgálná. A javasolt műszaki megoldások biztonságosan elvezetik a településre hulló és összegyülekező csapadékvizeket.

A tervezett beavatkozással Egyházaskozár Község Önkormányzat, a belterületén a csapadékvíz hálózat fejlesztésével a vízkár veszélyeztetettség csökkentését tűzte ki célul. Emellett, lakossági szemléletformálási akció lebonyolításával, a környezettudatos és fenntartható csapadékvíz gazdálkodás köztudatba való átültetése történik meg.

A projekt megvalósulása hozzájárul a manapság igen szélsőséges időjárás okozta környezeti/társadalmi/gazdasági károk megelőzéséhez, illetve azok megoldásához és kezeléséhez.

 

 

Magyar falu program Széchenyi
  Események